Director General

KOMATSU Kazuhiko      

Deputy Director General

INAGA Shigemi LIU Jianhui    

Faculty

Research Division

Professor
ARAKI Hiroshi ISOMAE Jun'ichi ITO Takayuki INOUE Shoichi
USHIMURA Kei OTSUKA Eiji KURAMOTO Kazuhiro TAKII Kazuhiro
TSUBOI Hideto HOSOKAWA Shuhei MATSUDA Toshihiko YAMADA Shoji
Associate Professor
ISODA Michifumi ENOMOTO Wataru KUSUNOKI Ayako Frederik CRYNS
Markus RÜTTERMANN      
Assistant Professor
KITAURA Hiroyuki GOZA Yuichi    

Office of Overseas Research Exchange

Professor
John BREEN Patricia FISTER    
Associate Professor
Nanyan GUO SANO Mayuko    

Office for Virtual Resources

Associate Professor
MORI Hirohisa      

Office of Institutional Research

Assistant Professor
ISHIKAWA Hajime      

Special Appointed Faculty (Domestic)

Research Division

Assistant Professor
ISHIGAMI Aki FURUKAWA Ayako    

Visiting Faculty (Domestic)

Research Division

Professor
UENO Makoto OSADA Toshiki NAKA Mamiko HASHIZUME Shinya
MANABE Masayoshi MISAWA Mamie YASUI Manami YOSHIMURA Kazuma
Associate Professor
IMAIZUMI Yoshiko OKUBO Takeharu OGAWA Naoko KATO Yuzo
KIMURA Naoe HATORI Takafusa HAYASHI-HIBINO Yoko  

Visiting Research Scholar

Research Division

GE Jiyong GUAN Wenna TRAN Thi Chung Toan JUNG Sang Cheol
Nicolas FIÉVÉ Bert WINTHER-TAMAKI Barbara Toni HARTLEY LI Ji Cang
LIU Yuzhen Mitsuyo WADA-MARCIANO    

Research Fellow

Research Division

IMAI Hidekazu URUSHIZAKI Mari KOZONO Koji SUGITA Tomomi
CHEN Chisung NAKAMACHI Mikako    

Project Research Fellow

Research Division

Hernandez Hernandez ALVARO MITSUHIRA Yuki    

Visiting Research Fellow

JF Research Fellow

Nathalie PHILLIPS Meghen M. Jones    

Visiting Research Fellow

Aldo TOLLINI YU Hua Edoardo GERLINI KLOBUKOVA Natalia Fyodorovna

JSPS Research Fellow

HAN Binna Galia Todorova PETKOVA GABROVSKA TANIGUCHI Yuta
TSUCHIDA Kosuke HAYASHI Kumiko    

ページトップへ