Director General

KOMATSU Kazuhiko      

Deputy Director General

INAGA Shigemi LIU Jianhui    

Faculty

Research Division

Professor
ARAKI Hiroshi ISOMAE Jun'ichi ITO Takayuki INOUE Shoichi
USHIMURA Kei OTSUKA Eiji KURAMOTO Kazuhiro TAKII Kazuhiro
TSUBOI Hideto HOSOKAWA Shuhei MATSUDA Toshihiko Markus RÜTTERMANN
YASUI Manami YAMADA Shoji    
Associate Professor
ISODA Michifumi ENOMOTO Wataru KUSUNOKI Ayako Frederik CRYNS
Assistant Professor
KITAURA Hiroyuki GOZA Yuichi    

Professor

Professor
Patricia FISTER      

Office of Overseas Research Exchange

Associate Professor
Nanyan GUO SANO Mayuko    

Office of Digital Resources, Publications, and Public Information

Professor
John BREEN      

Office of Institutional Research

Assistant Professor
ISHIKAWA Hajime      

Special Appointed Faculty (Domestic)

Research Division

Assistant Professor
ISHIGAMI Aki FURUKAWA Ayako MAEKAWA Shiori  

Visiting Faculty (Domestic)

Research Division

Professor
OGAWA Naoko OSADA Toshiki SUZUKI Iwayumi NAKAHARA Yukari
MANABE Masayoshi MISAWA Mamie YOSHIMURA Kazuma  
Associate Professor
ITO Shingo IMAIZUMI Yoshiko OKUBO Takeharu KATO Yuzo
NAGASAKI Kiyonori HATORI Takafusa HAYASHI-HIBINO Yoko YAMAMOTO Tadahiro
YOSHIMURA Tomohiro      

Visiting Research Scholar

Research Division

GE Jiyong KIM Yongui NGO Huong Lan SATO Masayuki
TRAN Thi Chung Toan JUNG Sang Cheol Nicolas FIÉVÉ PAN Kuang-che
Bert WINTHER-TAMAKI Barbara Toni HARTLEY LI Ji Cang LIU Yuzhen
Mitsuyo WADA-MARCIANO      

Research Fellow

Research Division

INAGAKI Tomoe IMAI Hidekazu URUSHIZAKI Mari KOZONO Koji
SUGITA Tomomi NEGAWA Sachio    

Project Research Fellow

Research Division

Hernandez Hernandez ALVARO MITSUHIRA Yuki    

Visiting Research Fellow

JF Research Fellow

Nathalie PHILLIPS Meghen M. Jones    

Visiting Research Fellow

Aldo TOLLINI YU Hua Edoardo GERLINI GUAN Wenna
KLOBUKOVA Natalia Fyodorovna      

JSPS Research Fellow

Galia Todorova PETKOVA GABROVSKA KURIYAMA Shinya TANIGUCHI Yuta  

Japanese Private Institution Research Fellow

KAMOTO Itsuko      

ページトップへ