Director General

KOMATSU Kazuhiko      

Deputy Director General

INAGA Shigemi LIU Jianhui    

Faculty

Research Division

Professor
ARAKI Hiroshi ISOMAE Jun'ichi ITO Takayuki INOUE Shoichi
USHIMURA Kei OTSUKA Eiji KURAMOTO Kazuhiro TAKII Kazuhiro
TSUBOI Hideto HOSOKAWA Shuhei MATSUDA Toshihiko YAMADA Shoji
Associate Professor
ISODA Michifumi ENOMOTO Wataru KUSUNOKI Ayako Frederik CRYNS
Markus RÜTTERMANN      
Assistant Professor
KITAURA Hiroyuki GOZA Yuichi    

Office of Overseas Research Exchange

Professor
John BREEN Patricia FISTER    
Associate Professor
Nanyan GUO SANO Mayuko    

Office for Virtual Resources

Associate Professor
MORI Hirohisa      

Office of Institutional Research

Assistant Professor
ISHIKAWA Hajime      

Special Appointed Faculty (Domestic)

Research Division

Assistant Professor
ISHIGAMI Aki FURUKAWA Ayako    

Visiting Faculty (Domestic)

Research Division

Professor
MANABE Masayoshi YASUI Manami UENO Makoto OSADA Toshiki
NAKA Mamiko HASHIZUME Shinya MISAWA Mamie YOSHIMURA Kazuma
Associate Professor
HAYASHI-HIBINO Yoko IMAIZUMI Yoshiko OGAWA Naoko OKUBO Takeharu
KATO Yuzo KIMURA Naoe HATORI Takafusa  

Visiting Research Scholar

Research Division

GE Jiyong GUAN Wenna SONG Whan-bhum TRAN Thi Chung Toan
JUNG Sang Cheol Nicolas FIÉVÉ Bert WINTHER-TAMAKI Barbara Toni HARTLEY
LI Ji Cang LIU Yuzhen Mitsuyo WADA-MARCIANO  

Research Fellow

Research Division

IMAI Hidekazu URUSHIZAKI Mari KOZONO Koji SUGITA Tomomi
CHEN Chisung NAKAMACHI Mikako    

Project Research Fellow

Research Division

Hernandez Hernandez ALVARO MITSUHIRA Yuki    

Visiting Research Fellows

JF Research Fellow

Nathalie PHILLIPS Meghen M. Jones    

Visiting Research Fellow

YU Hua KLOBUKOVA Natalia Fyodorovna    

Visiting Research Fellow

JSPS Research Fellow

HAN Binna Galia Todorova PETKOVA GABROVSKA TANIGUCHI Yuta
TSUCHIDA Kosuke HAYASHI Kumiko YOOK Young Soo  

ページトップへ