Director General

KOMATSU Kazuhiko      

Deputy Director General

INAGA Shigemi LIU Jianhui    

Faculty

Research Division

Professor
ARAKI Hiroshi ISOMAE Jun'ichi ITO Takayuki INOUE Shoichi
USHIMURA Kei OTSUKA Eiji KURAMOTO Kazuhiro TAKII Kazuhiro
TSUBOI Hideto HOSOKAWA Shuhei MATSUDA Toshihiko Markus RÜTTERMANN
YASUI Manami YAMADA Shoji    
Associate Professor
ISODA Michifumi ENOMOTO Wataru KUSUNOKI Ayako Frederik CRYNS
Assistant Professor
KITAURA Hiroyuki GOZA Yuichi    

Office of Overseas Research Exchange

Professor
Patricia FISTER      
Associate Professor
SANO Mayuko      

Office of Digital Resources, Publications, and Public Information

Professor
John BREEN      

Office of Institutional Research

Assistant Professor
ISHIKAWA Hajime      

Special Appointed Faculty (Domestic)

Research Division

Assistant Professor
ISHIGAMI Aki FURUKAWA Ayako MAEKAWA Shiori  

Visiting Faculty (Domestic)

Research Division

Professor
OGAWA Naoko OSADA Toshiki SUZUKI Iwayumi NAKAHARA Yukari
MANABE Masayoshi MISAWA Mamie YOSHIMURA Kazuma  
Associate Professor
ITO Shingo IMAIZUMI Yoshiko OKUBO Takeharu KATO Yuzo
NAGASAKI Kiyonori HATORI Takafusa HAYASHI-HIBINO Yoko YAMAMOTO Tadahiro
YOSHIMURA Tomohiro      

Visiting Research Scholar

Research Division

GE Jiyong KIM Yongui NGO Huong Lan SATO Masayuki
AOKI GIRARDELLI Miyuki TRAN Thi Chung Toan JUNG Sang Cheol Nicolas FIÉVÉ
Hassan Kamal HARB PAN Kuang-che Bert WINTHER-TAMAKI LI Ji Cang
LIU Yuzhen Mitsuyo WADA-MARCIANO    

Research Fellow

Research Division

INAGAKI Tomoe IMAI Hidekazu Nanyan GUO KOZONO Koji
SUGITA Tomomi NEGAWA Sachio    

Project Research Fellow

Research Division

Hernandez ALVARO MITSUHIRA Yuki    

Visiting Research Fellow

JF Research Fellow

Meghen M. Jones      

Visiting Research Fellow

Edoardo GERLINI KLOBUKOVA Natalia Fyodorovna John LOBREGLIO Robert HELLYER

JSPS Research Fellow

KAWAHARA Azumi Galia Todorova PETKOVA GABROVSKA KURIYAMA Shinya TANIGUCHI Yuta

Japanese Private Institution Research Fellow

KAMOTO Itsuko      

ページトップへ